Passa al contingut principal

Enfocar: Renovar l'economía i la política


L'objectiu número 6 del Pacte Educatiu Global ens diu que hem de “Renovar l'economia i la política”.

Aquest objectiu resumeix molts aspectes. L'economia, la política, el creixement i el progrés són aspectes que formen part d'una forma de vida, de la cultura del poble on l'educació ha d'aspirar a formar homes i dones capaços de ser protagonistes del bé comú. Per poder fer això és indispensable difondre una cultura de la trobada, en què es busquin sempre punts de contacte, es tendeixin ponts, es projecti quelcom que inclogui a tots (cf. Fratelli Tutti n. 216). Això implica educar la capacitat de reconèixer el dret dels altres a ser ells mateixos i poder ser diferents. Dins aquest estil de vida de valors i cultures ha d'estar present i actiu un “pacte social”, gràcies al qual tots estan disposats a cedir alguna cosa pel bé comú. No podem ignorar que tothom està connectat íntimament i que cal trobar altres maneres d'entendre l'economia, la política, el creixement i el progrés.

Tenint en compte aquest objectiu, com podem treballar pel bé comú des de les nostres classes?

Comentaris