Passa al contingut principal

Enfocar: La cura de la casa comuna


El setè i últim compromís per al Pacte Educatiu Global és tenir cura de la casa comuna i té com objectiu protegir els seus recursos, adoptant estils de vida més sobris i apostant per les energies renovables i respectuoses del medi ambient.

L'objectiu indicat pel Papa Francesc es refereix clarament a l'encíclica Laudato si', en què es destaca la dimensió global de la crisi actual. No es tracta només d'una crisi “ambiental”, o una crisi econòmica, financera, política, social: és una crisi sense adjectius, perquè és una crisi interior, que es projecta cap a l'exterior en totes les dimensions de l'ésser humà, a la relació amb els altres, amb la societat, amb les coses, amb el medi ambient.

La resposta és la necessitat d'invertir en els talents de tothom, perquè qualsevol canvi necessita un camí educatiu per fer madurar una nova solidaritat universal i una societat més acollidora.

Comentaris