Passa al contingut principal

PENSEM- hi: Què és la Pau?

Els militars la defineixen com absència de guerra. Així, ells poden imposar la pau.
Però, quan hi ha fam, hi ha pau? No. Aleshores, la pau és absència de violència i és cooperació internacional en els àmbits polític, econòmic, social, cultural...
Però si hi ha violència  a la llar contra les dones, no hi pot haver pau... Per tant, la pau suposa cooperació i no discriminació tant a nivell individual com mundial.
Però si degradem el medi ambient, la pau no és duradora.
Així doncs, la pau és la situació en la qual no hi ha violència, directa ni estructural, tant a nivell personal com col·lectiu i, en canvi, sí que hi ha cooperació en les relacions socials entre persones i grups humans i amb els seus ecosistemes.
Fundació per la Pau

I vosaltres, què contestaríeu si us preguntessin què és la pau?


Comentaris