Passa al contingut principal

Mare Terra: Podem canviar el món canviant la dieta?


Hamburguesa o verdures? Estofat o amanida? Sopa o fruita? La decisió no afecta només el nostre nivell de colesterol. També afecta el futur del planeta. La indústria alimentària és la responsable del 26% de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Per això, transitar cap a una alimentació sostenible sembla un objectiu inexcusable si volem lluitar contra el canvi climàtic. Assolir els objectius climàtics sense canviar la nostra dieta és totalment impossible. Si volem assegurar un futur sostenible per al planeta, hem d'emprendre una profunda transformació dels nostres hàbits alimentaris, consumint productes ecològics, de temporada i de proximitat. Aquesta és l'opinió de nombrosos experts, que consideren essencial que canviem amb urgència els nostres hàbits a taula.
L'alimentació és una de les activitats humanes més importants i de més impacte mediambiental. Si volem lluitar contra el canvi climàtic cal que canviem certs patrons molt arrelats a la nostra societat. L'agricultura i la ramaderia són dos sectors obligats a avançar cap a models més sostenibles. L'agricultura, per exemple, fa servir una tercera part de la superfície del planeta i tres quartes parts de l'aigua dolça. L'agricultura intensiva ha permès elevar la producció agrícola als nivells necessaris per alimentar la població. Però també ha augmentat l'erosió del terra i ha reduït el material orgànic.
Per la seva banda, la indústria ramadera requereix consumir enormes quantitats d'aigua i grans superfícies de terra. A més, el bestiar boví és l'espècie animal responsable de més del 65% de les emissions de CO2, el principal gas causant de l'efecte hivernacle. Un informe publicat per l'Organització de Nacions Unides, a través del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC, per les sigles en anglès) afirma que adoptar una dieta sana i equilibrada és clau per reduir les emissions de CO2. La nostra dieta hauria d'estar basada en un menor consum de carn i tenir un alt contingut en llegums, cereals, fruites, verdures, hortalisses i fruita seca. Aquest grup d'experts conclou que per mantenir l'escalfament global per sota de 2 graus, hem d'implementar canvis profunds en el consum d'aliments.

Tornant a l'inici... escollim les verdures, les amanides i la fruita; la nostra Mare Terra ens ho agrairà.

Comentaris