Passa al contingut principal

Celebrem: Dia Mundial de la Justícia Social


Avui celebrem el Dia Mundial de la Justícia Social
La justícia social es basa en la igualtat d'oportunitats i en els drets humans, més enllà del concepte tradicional de justícia legal. Està basada en l'equitat i és imprescindible perquè cadascú pugui desenvolupar el seu màxim potencial i per a una societat en pau.
La justícia social és una altra manera de denominar la pau. Es pacifiquen les relacions entre els éssers humans en la mesura que tot home o dona, nen o ancià, trobi maneres de viure en societat sent respectada la seva dignitat i trobant formes adequades per desenvolupar-se com a persona en el context de les seves capacitats i propòsits. Implica llavors la possibilitat que hauria de tenir cada ésser humà d'accedir als recursos tant materials com immaterials per desenvolupar de manera adequada totes les seves capacitats i en conseqüència tenir una vida digna.
Per posar un exemple, si la urgència és l'alimentació de tots, com passa a gairebé totes les nostres societats, la seva solució efectiva ens posa de cara als problemes sobre una alimentació sana o fins i tot noves formes de compartir els aliments, i aconseguida aquesta meta tindrem davant nous reptes per aconseguir que l'alimentació sigui un vehicle de comunió fraternal o altres que desconeixem en aquest moment.
La pau no serà possible si no hi ha justícia social, econòmica i política al món. La distribució asimètrica de la riquesa genera inestabilitat i ressentiments. Per això, la pacificació del món depèn de la pràctica efectiva de la justícia, la defensa de la dignitat dels grups vulnerables i l'eradicació de la violència estructural.
El tema d'aquest any 2023 és reforçar la solidaritat mundial i restablir la confiança en els governs sota el lema “Superar barreres i desbloquejar oportunitats per a la justícia social”.

Comentaris